Gældende reglersæt

Vær opmærksom på at nogle forhold er ændret og forskellige i de to regelsæt.

Regelsæt for projekter bevilget i 2014 og frem 
Gælder projekter med projektnummer 346-xxx, 347-xxx, 348-xxx, 349-xxx og 350-xxx.

Regelsæt for projekter bevilget før/og til og med 2013
Gælder projekter med projektnummer 345-xxx, 344-xxx, 343-xxx og 342-xxx


Lovgivningsgrundlag

ELFORSK er forpligtet til, efter el-lovens § 22, at gennemføre den nødvendige forskning og udvikling (F&U) for effektiv energianvendelse.

  • Forsknings- og udviklingsprojekter, som er nødvendige for udnyttelse af miljøvenlige elproduktionsteknologier, jf. bekendtgørelse nr. 444 af den 11. juni 2002 om systemansvarlig virksomhed og anvendelse af transmissionsnettet m.v. med hjemmel i elforsyningsloven, lovbekendtgørelse nr. 418 af 25. april 2016 om lov om elforsyning med senere ændringer.
  • Forsknings- og udviklingsprojekter vedrørende effektiv energianvendelse, jf. bekendtgørelse nr. 856 af den 1. oktober 2001 om netvirksomhedernes forsknings- og udviklings-aktiviteter vedrørende effektiv energianvendelse med hjemmel i elforsyningsloven, lovbekendtgørelse nr. 418 af 25. april 2016 om lov om elforsyning med senere ændringer.

Gældende bekendtgørelser