Hvad er ELFORSK?

ELFORSK er Dansk Energis forsknings- og udviklingsprogram, som årligt uddeler 25 mio. kr. til projekter.

ELFORSK støtter fra forskning, udvikling og frem til markedsintroduktion og mindre demonstrationer. Fokus er på effektivisering, fleksibilitet og substitution af el. Vi støtter projekter, som udvikler viden, værktøjer og modeller, som giver en effektiv brug af energi og indpasning af vedvarende energi i slutforbruget. Så vi kan få energieffektive løsninger til gavn for brugerne.

ELFORSK er Dansk Energis forsknings- og udviklingsprogram. Vi støtter forskning og udvikling inden for effektiv energianvendelse hos slutbrugeren (alt efter elmåleren/hos forbrugerne både erhverv/industri, kommunalt og privat).

ELFORSK uddeler 25 mio. kr. årligt. 

Vi støtter forsknings- og udviklingsarbejde og resultater inden for energiforskning, som fører til resultater og gør gavn i samfundet.

ELFORSK støtter projekter, som udvikler energieffektive elbaserede alternativer til bygningsopvarmning, baserets på fossile brændsler, samt energieffektivisere bygningsinstallationerne og deres anvendelse. Det er også væsentligt at erstatte ineffektiv anvendelse af fossile brændsler i industriens processer med effektive elforsynede processer.

ELFORSK støtter projektteams med høj faglig kompetence, som er bredt sammensatte og som kan være med til at få projektresultaterne i anvendelse.

ELFORSK har stor fokus på at udbrede og dele resultater bredt. Det er væsentligt at vi etablerer og styrker netværk, inviterer nye deltagere til at være med i og styrker forsknings- og udviklingsarbejdet i Danmark. Resultaterne skal bredes ud til de relevante målgrupper.

Vi bidrager til udviklingen af energieffektive teknologier, metoder og virkemidler, som nedbringer, substituerer eller flytter energiforbruget. Derudover har ELFORSK fokus på at fremme sidegevinster som 'drivere' for implementering af elbesparende og energieffektive teknologier.

ELFORSK styrker Danmark. En evaluering fra COWI konkluderer at 1 kr. fra ELFORSK skaber en samfundsmæssigværdi på næsten 4 kr.

Læs "ELFORSK styrker Danmark".