Danmark ruger på energiteknologiske guldæg

Med hjælp fra forsknings- og udviklingsprogrammer kan vi klække guldæggene og skabe værdi for hele Danmark, fastslår EUDP, Innovationsfonden og Dansk Energi i en ny publikation.

Danmark har en unik position i verden, når det handler om energiteknologi. En af forklaringerne er, at der løbende bliver forsket og udviklet nye teknologier. Aktuelt er der gang i 661 projekter med en støttesum på 4,6 mia. kr.

Det fremgår af publikationen ”Energiforskning skaber værdi for Danmark”, der netop er udgivet af Energistyrelsens EUDP-pulje, Innovationsfonden og Dansk Energis ELFORSK-program.

- Med vores energiteknologiske løsninger sidder vi på en redefuld guldæg. Med hjælp fra vores forsknings- og udviklingsprogrammer kan vi klække æggene og skabe værdi for hele Danmark, skriver bestyrelsesformand Thea Larsen fra EUDP, direktør Peter Høngaard Andersen fra Innovationsfonden og vicedirektør Anders Stouge, ELFORSK/Dansk Energi i en fælles leder.

Den danske styrkeposition betyder, at vi eksporter energiteknologiske løsninger for ca. 70 mia. kr. om året. Regeringens vision, der deles af brancheorganisationerne på området, er at fordoble eksporten til 140 mia. kr. i 2030. 

- Hvis det skal lykkes, skal vi både forbedre de løsninger, vi sælger på verdensmarkedet nu, og udvikle de nye løsninger, kunderne efterspørger om 5-10-15 år. Begge dele kræver et stærkt innovationsmiljø, for konkurrencen om at ligge i top på grønne teknologier bliver stadig hårdere, påpeger Thea Larsen, Peter Høngaard Andersen og Anders Stouge.

EUDP, Innovationsfonden og ELFORSK har alle for nylig lanceret nye strategier, så alle tre ordninger er klar til at løfte nye opgaver.

- Det er fortsat nødvendigt at udvikle komponenter, men hvad enten vi taler vindmøller, fjernvarmerør, energieffektive pumper, styring af energianlæg i bygninger, bioraffinaderier, energieffektive vinduer eller andet, så skal de integreres i større og stadig mere digitale sammenhænge. Systemintegration og energilagring er nøgleord i fremtidens intelligente energisystem – og på de globale markeder, påpeger Thea Larsen, Peter Høngaard Andersen og Anders Stouge.

”Energiforskning skaber værdi for Danmark”, der giver et overblik over den energiteknologiske forskning, er krydret med en række aktuelle eksempler på lovende projekter.
 
Læs publikationen.