Varmepumper hjertet i det intelligente energisystem

Ny folder som fortæller om hvordan ELFORSK sikrer varmepumpeløsninger til bolig, industri og fjernvarme.

Dansk Energis ELFORSK-program har siden starten i 2002 satset stort på at styrke det danske innovationsmiljø inden for køleteknologi. Den danske kølebranche har i mange år været internationalt førende, og køleteknologi har et stort potentiale inden for opvarmning og procesenergi i varmepumper.

Download ELFORSKs varmepumpe-folder

ELFORSK har derfor satset på at udvikle varmepumper til mange forskellige anvendelser. Inden for bygninger drejer det sig om kortlægning af potentialet i enfamiliehuse og sommerhuse, adfærdsændringer og teste nye koncepter som lodrette boringer. Et nyt spændende område er højtemperatur varmepumper der med høj virkningsgrad kan producere op til en fjerdedel af industriens procesenergi i stedet for kedelanlæg med olie, gas eller biomasse. Endelig kan store varmepumper bidrage til at gøre den danske fjernvarme endnu grønnere.

Dansk Energis analyseenhed fremhæver at varmepumper kan bidrage til at øge den samfundsmæssige værdi af elproduktionen fra vindmøller, men de meget høje afgifter på den stadig grønnere el gør det mindre attraktivt for boligejere og fjernvarmeværker at vælge varmepumpe-løsningen i stedet for anlæg med afgiftsfri biomasse.

  • Læs mere om de forskellige projekter vi har støttet inden for forskellige varmepumpeløsninger inden for bolig, industri og fjernvarme.
  • Læs mere om hvordan vi har været med til at optimere den samlede værdikæde og udvikle nyttige værktøjer til branchen.
  • Læs mere om vinderprojektet af ELFORSK Prisen 2015.

Varmepumpe-folderen kan også findes under menuen Publikationer eller den kan rekvireres i Dansk Energis webbutik.