ELFORSK så lyset - 10 år med LED teknologi

Vi havde ikke i vores vildeste fantasi forestillet os, at kickstarten af LED-udviklingen skulle give så stort et afkast.

Med den tidlige satsning på LED-applikationer har ELFORSK realiseret sine centrale strategiske mål om at udvikle F&U-miljøer af international klasse, bidrage til at få kommercielle produkter på markedet og gøre det lettere for energiselskaberne at realisere deres energispareforpligtelser.

Med fra starten

Der findes ingen betydende producent af LED (light-emitting dioder) i Danmark. Alligevel har danske forskere, producenter og designere i de seneste ti år skabt et innovationsmiljø, der er blandt verdens førende. Forskningskoordinator Jørn Borup Jensen fra Dansk Energi var i 2004 den første til at bevilge projekttilskud til et helt nyt indsatsområde for praktisk udnyttelse af LED-lyskilderne.

"Vi havde ikke i vores vildeste fantasi forestillet os, at kickstarten af LED-udviklingen skulle give så stort et afkast", udtaler Jørn Borup Jensen, Dansk Energi.

Med den tidlige satsning på LED-applikationer har ELFORSK realiseret sine centrale strategiske mål om at udvikle F&U-miljøer af international klasse, bidrage til at få kommercielle produkter på markedet og gøre det lettere for energiselskaberne at realisere deres energispareforpligtelser. I Dansk Energi glæder vi os over, at vi har været med til at skabe et vækstmiljø, hvor forskningsresultater hurtigt udmøntes i højere energieffektivitet og nye arbejdspladser.

LED har skabt et teknologiforspring

"De afledte samfundsmæssige gevinster for menneskers trivsel og helbred, for effektivitet i sundhedssektoren, for indlæring i undervisning og for produktivitet i erhvervslivet er mange gange større end el- og driftsbesparelser. Vi har derfor en fælles interesse med Dansk Energi i at sprede viden om LED og bringe denne energieffektive teknologi i anvendelse på alle disse områder", siger Anne Bay, direktør i Dansk Center for Lys.

ELFORSK har sendt dansk LED-forskning i front

"Vi kunne tage det store spring fremad, da ELFORSK i 2005 på baggrund af lovende resultater fra vores første projekt gav os mulighed for at uddanne interesserede designere i den nye teknologi. Her blevkimen lagt til den udvikling, der i dag omfatter en forskergruppe alene hos DTU Fotonik på 14-15 personer, et netværk hvor vi på årsbasis er i kontakt med halvt hundrede virksomheder, og en årlig inspirationskonference med 120-130 deltagere", siger Carsten Dam-Hansen, seniorforsker, DTU Fotonik.

Giver samfundet store gevinster

"I virkeligheden skal vi først nu til at høste de største gevinster fra den tidlige danske satsning på LED-teknologien. Indtil nu har vi haft meget fokus på LED’s lange levetid og energieffektivitet. Men nogle af de forsøg, som vi gennemfører i disse år, vidner om, at de såkaldte ikke energimæssige fordele (NEB – Non Energy Benefits) formentlig er langt større og vigtigere end elbesparelsen", siger Kjeld Johnsen, seniorforsker, Statens Byggeforskningsinstitut ved Aalborg Universitet.

Vinder af ELFORSK Prisen 2014 - Flindt pullerten

"Tilbagemeldingen fra brugerne i Viborg var så positive, at Louis Poulsen besluttede at give pullerten en chance for at komme i masseproduktion. Sammen med Louis Poulsens specialister skulle jeg sikre, at pullerten fik en glidende overgang fra det stærkeste lys i toppen, til det fader ud i bunden, for at opnå den ønskede stoflighed i helhedsindtrykket. Samtidig skulle vi få lysbilledet til oplevelsesmæssigt at bevæge sig bag om pullerten og i en blød sinuskurve række videre mod den næste i rækken", fortæller designer Christian Flindt.

Kombinationen af høj energieffektivitet, lang levetid, fleksibilitet og regu-lerbarhed giver os helt nye muligheder for at bidrage til et mere produktivt samfund. Her tror jeg, at ELFORSK med sin åbenhed og risikovillighed kan få en meget stor betydning. Der er skabt et enestående netværk mellem forskere, designere, producenter og slutbrugere, og vi råder på DTU Fotonik over et af verdens mest avancerede laboratorier. Så vi har et fantastisk udgangspunkt for at kunne gøre en forskel, ikke bare for Danmark, men i hele Europa hvor de gammeldags lyskilder er ved at blive udfaset.

Læs mere om vinderprojektet 343-064  eller læs mere om ELFORSK Prisen .

Læs meget mere i den 16 siders folder , og trykte eksemplarer kan rekvireres i Dansk Energis webbutik , hvor der pålægges et ekspeditionsgebyr på 50 kr. eks. moms.