Evaluering af projektporteføljen

Får vi skabt viden i anvendelse og mærkbare effekter for dansk erhvervsliv, anerkendte forskningsmiljøer og energieffektivitet til de danske forbrugere? Læs alt om det her.

Effektmåling af energiforskningsprogrammerne under Energi-, Forsyning- og Klimaministeriet i 2015

Fælles effektevalueringsrapport med særskilte afsnit for de 3 programmer, EUDP, ForskEL og ELFORSK, oktober 2015
Rapporten er udarbejdet af COWI i samarbejde med EA Energianalyse og DAMVAD Analytics.

ELFORSK styrker Danmark - ELFORSK-folder om vores resultater fra evalueringen (marts 2016)

Effektevalueringsrapport, oktober 2015 

Fakta-ark for effektevalueringen, oktober 2015

ELFORSK aktiviteter i 2015

ELFORSK programmets aktiviteter 2015 herunder tiltag for effektevaluering, december 2014

Dansk Energi Nyhedsblad, juni 2015, artikel om tidligere vindere af ELFORSK Prisen og hvad der er opnået siden projektet sluttede


Effektmåling i 2014

I 2014 er der udviklet en caserapport med udvalgte ELFORSK-projekter, som skal understøtte effektmålingen: Case-rapport, december 2014

Der er ligeledes igangsat en effektmåling af ELFORSK-projekter på projektniveau: ELFORSK effektmåling - projektniveau, juli 2014

Og en test af den metode som skal benyttes i effektmålingen: Test af ELFORSK effektmåling, september 2014


Tidligere analyser af ELFORSK i 2007 og 2009

Opfølgning i 2009 om hvordan viden fra F&U-projekter bedst bringes i anvendelse - kvalitativ analyse: Hvordan bringes viden fra F&U-projekter bedst i anvendelse, april 2009

Evaluering i 2007 af hvad der skaber det succesfulde projekt - kausalanalyse: Hvad skaber det succesfulde projekt, oktober 2007

Resultaterne fra disse to er udmøntet i ELFORSKs projektlederhåndbog