• Søg projekter
Vejledning for energirenovering af boligblokke til lavenergiklasse 2015 og bygningsklasse 2020

Projektinfo

Projektnr.
347-023
Projekttype
Energieffektive teknologier
Indsatsområde
Bygninger / Facade- og rumudformning
Påbegyndt
1. Kv. 2015
Afsluttet
4. Kv. 2017
Status
Afsluttet
Ansøger
Kirsten Engelund Thomsen - SBi - Statens Byggeforskningsinstitut v/ Aalborg Universitet
Hjemmeside
Hjemmeside

Projektøkonomi

Støttebeløb
1.135.801
Samlet projektsum
1.716.760
% egenfinansiering
34
Timer
1900
Projektbeskrivelse
Formålet med projektet var at udvikle en vejledning for dybtgående energirenovering af boligblokke. Vejledningen omfatter optimering af økonomi, energibesparelser og CO2-reduktion ved renovering af boligblokke til lavenerginiveau. Fokus er på elementbyggeri fra 60-70’erne samt murstensbyggeri. Der tages udgangspunkt i to konkrete renoverings cases: Traneparken, Hvalsø og Sems Have, Roskilde, hvor renoveringen er udført på to principielt forskellige måder: Traneparken med udvendig efterisolering til næsten lavenergiklasse 2015 niveau (nuværende BR2015 krav), og Sems Have med helt ny klimaskærm til bygningsklasse 2020 niveau. Begge bebyggelser har fået nyt ventilationsanlæg samt PVanlæg. Læs mere i rapport beskriver renoveringen af Traneparken. Renoveringen af Sems Have indeholder mange gode intentioner og tiltag. Som forventet har bygningerne et højere energiforbrug end beregnet i projekteringsfasen, hvor beregningerne blev gennemført med standardværdier for anvendelsen af bygningerne. Specielt har rumtemperaturen og luftskiftet været højere end standardværdierne. Ved hjælp af parameterstudier med beregningsprogrammet Be15 er det vist, at halvdelen af det øgede opvarmningsforbrug skyldes ændringer i forhold til standardværdierne, mens den anden halvdel skyldes, at varmetab fra ventilationsanlæggene på lofterne og rørtab i kældrene ikke indgik i de oprindelige beregninger. Bygningerne når derfor desværre ikke ned på Bygningsklasse 2020-niveau. Til gengæld er energiforbruget til drift af bygningerne som forventet, mens elproduktionen fra solcelleanlæggene er højere end forventet. Det sidste kan dog desværre ikke opveje det forøgede opvarmningsbehov, således at bygningerne har et ca. 39 % højere bruttoenergiforbrug end Bygningsklasse 2020, som var målet for renoveringen. Det er derfor vigtigt i fremtidige projekter at sikre, at samtlige energiforbrug er medtaget i beregningerne i projekteringsfasen. Desuden er det vigtigt at forstå, at en Be15-beregning med standardværdierne for brugen af bygningen ikke giver et realistisk energiforbrug i drift. For at få et bedre skøn over bygningens reelle energiforbrug er det nødvendigt nøje at overveje den fremtidige brug af bygningen og derefter foretage de nødvendige justeringer af standardværdierne i Be15.

Fordeling af støttekroner

Virksomhed Støttebeløb Timer
SBi - Statens Byggeforskningsinstitut v/ Aalborg Universitet 403.250 650
Teknologisk Institut 309.962 450
CENERGIA Energy Consultants 303.420 450
Boligselskabet Sjælland 119.168 350
Andre omkostninger, materialer og transport 01 00
Total PSO-finansiering 1.135.801 1.900

* Vedr. projektansøgning: Dokumentet er ikke tilgængeligt for andre end projektgruppen. Der kan ansøges om tilladelse til download af dokumentet. Kontakt ELFORSK-sekretariatet. Du skal være registreret som interessent for at få tilladelse til at downloade projektansøgninger fra projekter du ikke selv er deltager i.