Projekter og resultater

I projektdatabasen finder du alle ELFORSK-projekter siden 2002. Download slutrapporter, projektfoldere og publikationer. Du kan se hvilke virksomheder og personer som deltager i projekterne.

Søg i databasen

Du kan søge i projektdatabasen hvor alle afsluttede og igangværende projekter er. Udover en beskrivelse af de enkelte projekter kan du også finde information om hvilke personer og virksomheder som deltager. Du kan downloade slutrapport, projektfolder og andre relevante dokumenter om projektets resultater.


Afrapportering - halvårligt + afslutning

Find al information om halvårsrapportering eller afslutning af dit ELFORSK-projekt - hvordan, hvilke skemaer og gældende regler.


Værktøjer, publikationer og projektfoldere

Værktøjssiden får du overblik over de projekter, som har resulteret i et konkret værktøj og download værktøjet.

ELFORSK udvikler forskellige publikationer enten som resultatet af et eller flere projekters resultater.

Derudover udarbejder vi projektfoldere (4-siders folder), som giver et indblik i projektets resultater. De er kategoriseret efter; Værktøjer, energieffektive teknologier, energimærkning og adfærd. 


Statistik

I statistikdelen får du overblik over, hvordan PSO-midlerne er fordelt på de enkelte år, virksomheder og indsatsområder.