Søg støtte til dit projekt hos ELFORSK

Ønsker du at søge støtte hos ELFORSK, så er næste mulighed torsdag den 8. september 2016.

ELFORSK uddeler årligt 25 mio. kr. og støtter forsknings-, udviklings- og mindre demonstrationsprojekter inden for vores 7 indsatsområder: Bygninger, ventilation, belysning, køling, effekt- og styringselektronik, industrielle processer og adfærd, barrierer og virkemidler.

ELFORSK udbud PSO 2017 er åben for ansøgninger. Udbuddet er offentliggjort med forbehold for Energistyrelsens godkendelse.


TRIN 1: INTERESSE-TILKENDEGIVELSE
Frist, senest torsdag den 1. september 2016.

Som godkendelse på din interesse-tilkendegivelse modtager du et projektnummer 349-xxx.
Dette projektnummer skal påføres alle ansøgningsdokumenter.

SEND INTERESSE-TILKENDEGIVELSE

*Du modtager ikke en tilbagemelding på din interesse-tilkendegivelse, så hvis du vil have en snak om din projektidé og evt. høre om den ligger inden for vores støttemuligheder, så kontakt os gerne.


TRIN 2: ANSØGNING
Deadline: torsdag den 8. september 2016 - helt frem til kl. 23:59

Udfyld alle 3 ansøgningsdokumenter:

  1. Projektbeskrivelse 
  2. Projektøkonomi 
  3. Gantt diagram (tidsplan)

Og vedlæg evt. relevante bilag.
Hjælp til udfyldelse af ansøgningsdokumenter læs vores vejledning.

ALLE DOKUMENTER skal zippes til én fil og uploades via formularen.
Husk også at angive dit projektnummer, som du modtog ved interessetilkendegivelsen.

SEND ANSØGNING


Hvis du har spørgsmål om ansøgningsprocedure, behandling af ansøgninger, økonomi eller om din projektidé passer til ELFORSKs udbud og rammer, så kontakt os gerne.

Læs indsatsområderne PSO 2017 puljen og de gældende regler.