Lukket for ansøgninger

Næste ansøgningsrunde for ELFORSK vil være medio september 2018.

Alle ansøgninger bliver vurderet af vores rådgivende udvalg i løbet af efteråret.
Projektlederen modtager en partshøring medio november. Og endeligt svar om tilsagn om støtte eller afslag kommer i starten af det nye år.