vinder2016mellem

Vinder af ELFORSK Prisen 2017

Tre danske produktionsvirksomheder tilbyder nu bedre og billigere køling og ventilation til kontorer og institutioner. Sammen med Aalborg Universitet og Southwest Jiaotong University fra Kina har Troldtekt, WindowMaster og CONSOLIS udviklet og dokumenteret en grøn løsning, der giver lavere energiforbrug og bedre indeklima.

Begrundelse

Projektet 345-061  har udviklet en fleksibel systemløsning til naturlig køling og ventilation af kontor og institutionsbyggeri. Løsningen kombinerer naturlig ventilation med diffus loftsindblæsning under udnyttelse af aktive betondæks termiske egenskaber.

Det udviklede system kan i modsætning til eksisterende systemer, uden trækrisiko, anvende kold udeluft direkte i vinterperioden til køling. Tilførslen af luft til lokalet kan på grund af den mulige lave indblæsningstemperatur ske med høj kølekapacitet og de diffuse loftsplader giver et lavt tryktab og medvirker til et meget lavt elforbrug. Nattekøling kan på grund af de aktive betondæk udnyttes i sommerperioden og give mulighed for aktiv køling i peak-perioder.

Juryen lægger særlig vægt på, at det er lykkedes at udvikle en systemløsning, der giver et godt indeklima og et energibesparelsespotentiale på op til 90 % for et typisk byggeri i bygningsklasse 2020 samtidig med at investeringsomkostningerne reduceres. Det er interessant at løsningen er en kombination af to spændende teknologier i form af et termoaktivt dæk og et diffust loft.

Juryen tillægger det stor betydning, at der er sat en ny standard for at anvende en bygning som en aktiv konstruktion og det sker ved hjælp af to store kommercielle spillere på markedet og at disse anvender en designguide udviklet i projektet. Det tillægges også en stor værdi at fødekæden fra forskning til producent er repræsenteret og en del af forskningen er sket gennem to ph.d.-projekter.

Tillykke med ELFORSK Prisen 2017.

Se vinder film.

Projektgruppe

  • Per Heiselberg, Professor, Institut for Byggeri og Anlæg, Aalborg Universitet, projektleder
  • Niels Kappel, Head of R&D and Advisory Services, Troldtekt A/S 
  • Kent Vium Pedersen, Export Manager, Troldtekt A/S 
  • Jannick Roth, Coordinator Ventilation Institute, WindowMaster International A/S 
  • Thomas Plauska, Project Manager Sustainability, CONSOLIS 
  • Per Bachmann, Marketing- og HR chef, Spæncom A/S 
  • Chen Zhang, Adjunkt, Institut for Byggeri og Anlæg, Aalborg Universitet 
  • Tao Yu, Research Assistant, Southwest Jiaotong University, Chengdu, China.

Nominerede projekter

  • Solcelledrevet OLED løsninger til byrummet (347-050)
  • Energieffektiv belysning gennem fotorealistisk realisering (346-046)

Læs om de nominerede projekter.