Vinder af ELFORSK Prisen 2015

Energieffektiv og miljøvenlig brugsvandsvarmepumpe (projekt 344-005)

Begrundelse

Projektet 344-005 har udviklet en ny brugsvandsvarmepumpe i energiklasse A+ i henhold til den nye EU-energimærkningsordning, som træder i kraft i september 2015. Varmepumpen er i forhold til eksisterende produkt forbedret ved anvendelse af nyt og bedre isoleringsmateriale til vandbeholderen, optimeret ekspansionsventil samt bedre kompressor og geometri ved blæser/fordamper.

Brugsvandsvarmepumpen fremstiller varmt brugsvand til en familie. Varmepumpen udnytter energien i afkastluften fra huset, eller fra udeluft. Den er designet som erstatning for en el-vandvarmer og reducerer dermed elforbruget til varmt brugsvand betragteligt. Den nye brugsvandsvarmepumpe har opnået en COP (effektfaktor) på 3,15. Det er 30 % mere effektivt sammenlignet med de tidligere modeller på markedet, og den forbruger kun 32 % af, hvad en el-vandvarmer anvender.

Vesttherm, som er projektpartner, producerer og sælger allerede den nye brugsvandsvarmepumpe. Ved projektets afslutning har de oplevet en stigning i salget på 40 %, hvoraf hovedparten  eksporteres, og stigningen fortsætter. Virksomheden er i gang med at udvide og tage nye produktionsfaciliteter i brug i Esbjerg for at kunne følge med efterspørgslen.

Juryen lægger betydelig vægt på, at projektets resultater er realiseret gennem unikt samarbejde med forskere og producent, og at produktet nu markedsføres med succes. Produktet må forventes at få endnu større udbredelse, når EU regler i fremtiden resulterer i, at el-vandvarmere vil få et dårligt energimærke. Projektet er således et mønsterprojekt for, hvordan sammenkoblingen af forskning og industri har ført til innovation og professionel produktudvikling, som skaber vækst, arbejdspladser og eksport.

Juryen tillægger desuden den fremtidige ambition om, at et fortsat samarbejde vil føre til, at varmepumpen kommer til at spille sammen med husejerens solcelleanlæg, og at driftsstrategien optimeres i forhold til elmarkedets varierende priser.

Tillykke til projektet med ELFORSK Prisen 2015

Projektgruppe

  • Per Henrik Pedersen, Teknologisk Institut (projektleder) 
  • Lasse Søe, Teknologisk Institut
  • Torben Lauridsen, Vesttherm
  • Martin Bang, Vesttherm
  • Finn Tølle, Vesttherm
  • Henrik Dahl Thomsen, EBM Papst
  • Morten Juel Skovrup, IPU
  • Georg Fösel, Danfoss

Nominerede projekter

  • Energy Frames - Et dynamisk facasystem (projekt 343-044), projektleder Bjørn Stegger, Art Andersen 
  • Passiv 3D køling (projekt 345-020), projektleder Jacob Willer Tryde, AT Lighting ApS

Læs mere om de nominerede projekter.  

Læs mere om hvilke varmepumpe-løsninger ELFORSK sikrer inden for bolig, industri og fjernvarme i vores nye folder - Varmepumper hjertet i det intelligente energisystem